ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2014—2015 Заседание от 9 март 2015 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 132, 14.4.2016 г. СЕСИЯ 2015—2016 Заседания от 10 до 12 март 2015 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 132, 14.4.2016 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ