Дело C-127/16 P: Жалба, подадена на 26 февруари 2016 г. от SNCF Mobilités (SNCF) срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 17 декември 2015 г. по дело T-242/12, SNCF/Комисия