Дело F-95/15: Определение на Съда на публичната служба от 3 май 2016 г. — Pals/Комисия