Stadtwerke Schwäbisch Hall и др./Комисия TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 26 януари 2006 г. # Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH и Stadtwerke Uelzen GmbH срещу Комисия на Европейските общности. # Държавни помощи - Иск за отмяна. # Дело T-92/02.