TITJUR Amesz и др./Комисия Решение на Съда (първи състав) от 15 януари 1985 г. # Jan Amesz и други срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Корекционен коефициент. # Съединени дела 532, 534, 567, 600, 618, 660/79 и 543/79.