Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Борба с бедността“ (проучвателно становище)