Обединеното кралство/Комисия Решение на Съда от 24 март 1988 г. # Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 347/85. TITJUR