2005 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2109/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 716/96 patvirtinantį išskirtines Jungtinės Karalystės jautienos rinkos rėmimo priemones