PROPCELEX Регламент (EО) № 2109/2005 на Kомисията от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 716/96 относно приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на говеждо месо в Обединеното кралство