Комисия/Германия TITJUR Решение на Съда (шести състав) от 29 април 2004 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Дело C-387/99.