Заключение по съединени дела на генералния адвокат Gulmann представено на 13 юли 1993 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Данък върху добавената стойност - Шеста директива. # Дело C-68/92. # Комисия на Европейските общности срещу Великото херцогство Люксембург. # Данък върху добавената стойност - Шеста директива. # Дело C-69/92. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Испания. # Данък върху добавената стойност - Шеста директива. # Дело C-73/92. TITJUR Комисия/Франция