Решение на Съда (втори състав) от 13 юли 2006 г.#Reisch Montage AG срещу Kiesel Baumaschinen Handels GmbH.#Искане за преюдициално заключение: Oberster Gerichtshof - Австрия.#Регламент (ЕО) № 44/2001 - Член 6.#Дело C-103/05. Решение на Съда (втори състав) от 13 юли 2006 г.