Определение на Общия съд (трети състав) от 26 април 2016 г.