Определение на Общия съд (трети състав) от 26 април 2016 г.#European Gaming and Betting Association (EGBA) и The Remote Gambling Association (RGA) срещу Европейска комисия.#Жалба за отмяна — Държавни помощи — Хазартни игри — Помощ, която Франция предвижда да предостави на дружествата за конни надбягвания — Парафискална такса върху конните залагания онлайн — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Сдружение — Липса на лично засягане — Подзаконов акт, който включва мерки за изпълнение — Недопустимост.#Дело T-238/14. Определение на Общия съд (трети състав) от 26 април 2016 г.