Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Чешката република за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Чешката република за периода 2012—2016 г.