Заключение на генералния адвокат Lenz представено на24 ноември 1987 г. # John Richard Alan East и други (Margetts and Addenbrooke) срещу Thomas Cuddy и Winifred Cuddy. # Искане за преюдициално заключение: Circuit Court, County of Cavan - Ирландия. # Дело 143/86. TITJUR Margetts and Addenbrooke