Komission Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1902, annettu 7 päivänä marraskuuta 2019, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä syyskuuta 2019 alkavalla ja 30 päivänä joulukuuta 2019 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)