Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1902, 7. november 2019, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta sätestatakse tehniline teave tehniliste eraldiste ja põhiomavahendite arvutamiseks aruannete puhul, mille aruandekuupäev on ajavahemikul 30. septembrist 2019 kuni 30. detsembrini 2019 (EMPs kohaldatav tekst)