Съобщение на Надзорния орган на ЕАСТ, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от глава II от Протокол 4 към Споразумението за надзор и съд (Дело № 76958 — Color Line/Sandefjord Municipality) — Ангажименти, предложени от Color Line