Покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на работния план за 2016 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“