Vec T-62/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. mája 2016 – Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MITOCHRON — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie mito — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)