Cauza T-62/15: Hotărârea Tribunalului din 13 mai 2016 – Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON) [„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale MITOCHRON — Marca Uniunii Europene figurativă anterioară mito — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]