Lieta T-62/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. maija spriedums – Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (“MITOCHRON”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MITOCHRON” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “mito” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts