Заключение на генералния адвокат Van Gerven представено на8 октомври 1992 г. # Anne Watson Rask и Kirsten Christensen срещу Iss Kantineservice A/S. # Искане за преюдициално заключение: Sø- og Handelsretten - Дания. # Запазване на правата на работниците в случай на прехвърляне на предприятия. # Дело C-209/91. Watson Rask и Christensen TITJUR