Писмен въпрос E-008191/11 Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията. Убийства, репресии и нападения на журналисти в Мексико. Безнаказаност и уязвимост в  упражняването на свободата на изразяване