Наредба № 24 от 20 октомври 1999 г. за условията и реда за одобряване и регистриране на производители и търговци на храни за животните