Заключение на генералния адвокат Mancini представено на22 февруари 1984 г. # Великото херцогство Люксембург срещу Европейски парламент. # Дело 108/83. TITJUR Люксембург/Парламент