Kommissionens förordning (EG) nr 286/97 av den 17 februari 1997 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen