Uredba Komisije (ES) št. 286/97 z dne 17. februarja 1997 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo