Nariadenie Komisie (ES) č. 286/97 zo 17. februára 1997 o zatriedení niektorých tovarov do kombinovanej nomenklatúry