Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) nru 286/97 tas-17 ta' Frar 1997 li jikkonċerna l-klassifika ta' ċertu oġġetti fin-nomenklatura magħquda