Komisijas Regula (EK) Nr. 286/97 (1997. gada 17. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā