Kommissionens Forordning (EF) nr. 286/97 af 17. februar 1997 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur