Регламент (ЕО) № 286/97 на Комисията от 17 февруари 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура$