Наредба № 7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради