TITJUR Direct Cosmetics Решение на Съда от 13 февруари 1985 г. # Direct Cosmetics Ltd срещу Commissioners of Customs and Excise. # Искане за преюдициално заключение: Value Added Tax Tribunal, London - Обединеното кралство. # Дело 5/84.