Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/108, annettu 27 päivänä tammikuuta 2016, 2-butanoni, peroksidin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmiin 1 ja 2 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)