Заключение на генералния адвокат P. Mengozzi, представено на 8 септември 2016 г.$