Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9866 — United Group/Forthnet) (EØS-relevant tekst) 2020/C 234/04