Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9866 – United Group/Forthnet) (Text s významem pro EHP) 2020/C 234/04