Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) от 25 март 1999 г.