Решение на Съда (втори състав) от 5 октомври 2006 г.