Писмен въпрос E-5466/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Цената, която трябва да заплати Обединеното кралство при прилагане на Директивата относно пазарите на финансови инструменти