TITJUR Определение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 22 май 2000 г. # Associazione delle cantine sociali venete срещу Европейски омбудсман и Европейски парламент. # Иск за установяване на неправомерно бездействие - недопустимост. # Дело T-103/99. Associazione delle cantine sociali venete/Омбудсман и Парламент