Писмен въпрос E-5160/06 зададен от Fiona Hall (ALDE) на Комисията. Изпаряване на течен природен газ