Решение на Съда (първи състав) от 20 октомври 2005 г.