Решение № 59/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 25 октомври 1996 година за изменение на приложение XVII (интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП$