Дело F-33/15: Определение на Съда на публичната служба от 24 февруари 2016 г. — Labiri/ЕИСК