Решение на Съда (шести състав) от 10 март 2016 г.$