Mål C-103/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Sala Social (Spanien) den 19 februari 2016 – Jessica Porras Guisado mot Bankia SA m.fl.