PROPCELEX Решение на Съвета oт 14 февруари 2006 година за удължаване на периода за прилагане на мерките в Решение 2002/148/ЕО за приключване на консултациите със Зимбабве по член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО